TRÌNH ĐỘ NGÀNH ĐÀO TẠO

CHỨNG

CHỈ

CHUYÊN

NGÀNH

SỨC KHỎE

1. Y học cổ truyền

2. Y học dự phòng

3. Điều dưỡng nha khoa

NGHIỆP VỤ TƯ PHÁP

1. Đào tạo nghề luật sư

2. Đào tạo nghề công chứng

3. Đào tạo nghề đấu giá

4. Đào tạo nghề thừa phát lại

NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM

1. NVSP cho GV cao đẳng, đại học

2. NVSP cho GV trung cấp

3. BD CDNN giảng viên loại I, II, III

NGHIỆP VỤ HÀNH CHÍNH

1. BD ngạch cán sự, CV, CV chính

2. NV hành chính VP, văn thư lưu trữ

NGHIỆP VỤ TÀI CHÍNH

1. NV thẩm định giá

2. NV kế toán trưởng DN

3. NV kế toán trưởng HCSN

NGHIỆP VỤ XÂY DỰNG

1. NV Chỉ huy trưởng

2. NV Giám sát thi công

3. NV Nghiệm thu & hoàn công

4. NV Định giá xây dựng

5. NV Đấu thầu

6. NV Môi giới bất động sản

NGOẠI NGỮ

1. Tiếng Anh

2. Tiếng Trung

3. Tiếng Nhật

4. Tiếng Hàn

DỰ KIẾN KHAI GIẢNG

    Thường xuyên chiêu sinh các lớp:

VIDEO