Thông báo chiêu sinh lớp nghề luật sư khóa 19.2 và công chứng khóa 21

Thông báo chiêu sinh lớp nghề luật sư khóa 19.2 và công chứng khóa 21
5 (1) vote

THÔNG BÁO CHIÊU SINH

Lớp nghề luật sư khóa 19.2 và công chứng khóa 21

* Lớp đào tạo nghề luật sư khóa 19 lần 2

– Điều kiện dự tuyển: Người đã tốt nghiệp cử nhân luật (Các loại hình đào tạo)

– Hình thức tuyển sinh: Xét tuyển

– Thời gian đào tạo: 12 tháng, học tối thứ 6, ngày thứ 7 và chủ nhật hàng tuần

– Thời gian nhận hồ sơ: Đến ngày 30 tháng 11 năm 2018

– Phí đào tạo: 28.975.000 đồng / học viên. Bao gồm học phí: 20.475.000 đồng, phí mở lớp tại địa phương 8.500.000 đồng (tính cho lớp 50 học viên)

* Lớp đào tạo nghề công chứng khóa 21 bổ sung

– Điều kiện dự tuyển: Người đã tốt nghiệp cử nhân luật (Các loại hình đào tạo)

– Hình thức tuyển sinh: Xét tuyển

– Thời gian đào tạo: 12 tháng, học tối thứ 6, ngày thứ 7 và chủ nhật hàng tuần

– Thời gian nhận hồ sơ: Đến ngày 30 tháng 11 năm 2018

– Phí đào tạo: 28.775.000 đồng / học viên. Bao gồm học phí: 20.475.000 đồng, phí mở lớp tại địa phương 8.300.000 đồng (tính cho lớp 50 học viên)

Tags: